Adatvédelmi tájékoztató

Amennyiben Ön meglátogatja a https://www.innowear.hu/ honlapot és elektronikus úton felveszi a kapcsolatot az INNOWEAR – TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (a jelen tájékoztatóban: „INNOWEAR – TEX Kft.” vagy „ Adatkezelő ”) vagy regisztrál, szükségessé válik, hogy kezeljük az Ön személyes adatait.Tájékoztatónkban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen alapon és meddig kezeljük a személyes adatait, illetve kinek továbbítjuk azokat. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól , amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban megilletik.Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat és amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken:

INNOWEAR – TEX Kft.
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt utca 6.

e-mail: info@innowear.hu

1. Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait?

1.1. Ha Ön kapcsolatba lép velünk a honlapon

Miért kezeljük az Ön adatait?
Az Ön adatait azért kezeljük, mert Ön honlapunkon, illetve elektronikus úton kapcsolatba lépett az INNOWEAR – TEX Kft-vel.
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?
Az INNOWEAR – TEX Kft. az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli.
Köteles Ön megadni az adatait?
Ön az adatait nem köteles megadni. Amennyiben az adatait nem adja meg, sajnos nem áll módunkban Önnel felvenni a kapcsolatot.
Milyen adatokat kezelünk?
Az Ön neve, e-mail címe, az Ön üzenetének tartalma.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
Az Ön által kapcsolatfelvétel céljából megadott adatokat az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
Amennyiben Ön végfelhasználóként (képviseletében) érdeklődik, az Ön kapcsolattartási adatait forgalmazó partnerünk felé továbbítjuk, hogy felvehessék Önnel a kapcsolatot.

1.2. Regisztráció honlapunkon (felhasználói fiók)

Miért kezeljük az Ön adatait?
Az Ön adatait azért kezeljük, mert Ön regisztrált azon szolgáltatásunkra, hogy felhasználói fiókot hozzunk létre az Ön számára és így a honlapunkon a teljes termékkatalógusunkhoz hozzáférjen.
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?
Az INNOWEAR – TEX Kft. az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli.
Köteles Ön megadni az adatait?
Ön az adatait nem köteles megadni. Amennyiben az adatait nem adja meg, úgy nem tudjuk létrehozni a felhasználói fiókját és nem fog tudni hozzáférni a teljes termékkatalógusunkhoz.
Milyen adatokat kezelünk?
Az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
Az Ön által megadott adatokat az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
Adatait harmadik személyek felé nem továbbítjuk.

2. Milyen jogai vannak az INNOWEAR – TEX Kft. által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban?

Hozzáférés
Bármikor visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig kezeljük azokat.
Helyesbítés
Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat kiegészítsük.
Korlátozás
Ön kérheti személyes adatai kezelésének INNOWEAR – TEX Kft. általi korlátozását, amennyiben

  • vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy az INNOWEAR – TEX Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,
  • az INNOWEAR – TEX Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az INNOWEAR – TEX Kft. jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

Tiltakozás
Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja az INNOWEAR – TEX Kft. jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön adatait” részében.
Törlés
Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha

  • a személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz,
  • Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem kezelhetjük az adatait,
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján folytathatnánk az adatkezelést,
  • jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát.

Panasz
Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; https://naih.hu /). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében.